Primaria Mircea Voda

Primaria Comunei
Mircea Voda
- Judetul Braila -

Primaria Mircea Voda

Hotarari Consiliu Local


 1. HCL 01-11 / 31.01.2019
 2. HCL 12-14 / 22.02.2019
 3. HCL 15-23 / 27.02.2019
 4. HCL 24-25 / 19.03.2019
 5. HCL 26-32 / 29.03.2019
 6. HCL 33-35 / 11.04.2019
 7. HCL 36 / 25.04.2019
 8. HCL 37-38 / 22.05.2019
 9. HCL 39-50 / 29.05.2019
 10. HCL 51-53 / 14.06.2019
 11. HCL 54-55 / 20.06.2019
SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA DIN 15.IULIE.2019
- HCL NR. 56 DIN 15.IULIE.2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL PE LUNA IULIE.2019
- HCL NR. 57 DIN 15.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA, PE ANUL 2019
- HCL NR. 58 DIN 15.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI MIRCEA-VODA,JUDETUL BRAILA, PRIN CONSILIUL LOCAL MIRCEA-VODA, CU JUDETUL BRĂILA, PRIN CONSILIUL JUDETEAN BRĂILA,PENTRU COFINANȚAREA SI REALIZAREA LUCRĂRII DE INVESTIȚII „REABILITARE CORP C.1 COMUNA MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA”
- HCL NR. 59 DIN 15.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA STABILII SALARIULUI DE BAZA A PERSONALULUI DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA.
-PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DE INDATA DIN 15.IULIE.2019

SEDINTA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DIN 18.IULIE.2019
- HCL NR. 60 DIN 18.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII SI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 3 DIN 31.01.2019 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE ACHIZIȚII PUBLICE SI A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019
- HCL NR. 61 DIN 18.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ NUMITEI MOCANU MARIANA
- HCL NR. 62 DIN 18.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL COMUNEI MIRCEA-VODĂ, INTOCMIT PE CELE DOUĂ SECȚIUNI, PENTRU TRIMESTRUL II/2019
- HCL NR. 63 DIN 18.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCȚII A APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA -PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN 18.IULIE.2019

SEDINTA EXTRAORDINARA DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL DIN 31.IULIE.2019
- HCL NR. 64 DIN 31.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA, PRIN CONSILIULLOCAL MIRCEA-VODĂ ,CU JUDETUL BRĂILA PRIN CONSILIUL JUDETEAN BRĂILA, PENTRU COFINANȚAREA SI REALIZAREA LUCRĂRII DE INVESTIȚII ”REABILITARE CORP C.1 COMUNA MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA„
- HCL NR. 65 DIN 31.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA SPORURILOR LA SALARIILE DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DIN ECHIPA DE PROIECT „VÂRSTA VULNERABILITĂȚI ” COD MySMIS2014;126317
- HCL NR. 66 DIN 31.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA, PE ANUL 2019
- HCL NR. 67 DIN 31.IULIE.2019 PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 50,00 MII LEI PENTRU PROIECTUL CULTURAL „ZIUA MIRCENILOR„
-PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DE INDATA DIN 31.IULIE.2019

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN 23.AUGUST.2019
- HCL NR. 68 DIN 23.AUGUST.2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL PELUNA AUGUST.2019
- HCL NR. 69 DIN 23.AUGUST.2019 PRIVIND APROBAREA MAJORĂRII SALARIALE CU UN PROCENT DE 10% LA SALARIUL DE BAZĂ, PENTRU ACTIVITATEA TEMPORARĂ DE EXERCITARE A ACTIVITĂȚII DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
- HCL NR. 70 DIN 23.AUGUST.2019 PRIVIND STABILIREA INDEMNIZAAȚIEI LUNARE DE CARE BENE4FICIAZĂ CONSILIERI LOCALI PENTRU PARTICIPAREA LA SEDINȚELECONSILIULUI LOCAL SI ALE COMISIILOR DE SPECIALITATE
- HCL NR. 71 DIN 31.IULIE.2019 PRIVIND ANALIZA STADIULUI DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL AL COMUNEI MIRCEA-VODA,JUDETUL BRĂILA PENTRU SEMESTRUL I AL ANULUI 2019 SI STABILIREA MĂSURILOR PENTRU EFICIENTIZAREA ACESTEI ACTIVITĂȚI
-PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN 23.AUGUST.2019

SEDINTA CONSILIULUI LOCAL EXTRAORDINARA DE INDATA DIN 19.SEPTEMBRIE.2019
- HCL NR. 72 DIN 19.SEPTEMBRIE.2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL PE LUNA SEPTEMBRIE.2019
- HCL NR. 73 DIN 19.SEPTEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA PE ANUL 2019
- HCL NR. 74 DIN 19.SEPTEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA REPREZENTANTILOR CONSILIULUI LOCAL IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII, IN COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPTIE SI DESCRIMINĂRII IN MEDIUL SCOLAR SI PROMOVAREA INTERCULTURALITATII SI COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂȚII IN EDUCATIE, AL UNITĂȚII DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA PENTRU ANUL SCOLAR 2019-2020
- HCL NR. 75 DIN 19.SEPTEMBRIE.2019 PRIVIND INFIINȚAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA CONFORM PREVEDERILOR ORDINULUI NR. 75 DIN 28.IUNIE.2019
-PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DE INDATA DIN 19.SEPTEMBRIE.2019

SEDINTA CONSILIULUI LOCAL DIN 22.OCOMBRIE.2019
- H.C.L. NR. 76 DIN 22.OCTOMBRIE.2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINȚĂ A CONSILIULUI LOCAL PE LUNA OCTOMBRIE.2019;
- H.C.L. NR. 77 DIN 22.OCTOMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA PE ANUL 2019
- H.C.L. NR. 78 DIN 22.OCTOMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL COMUNEI MIRCEA-VODĂ, INTOCMIT PE CELE DOUĂ SECTIUNI, PENTRU TRIMESTRUL III/2019;
- H.C. L. NR. 79 DIN 22.OCTOMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE PENTRU ACOPERIRAREA COSTURILOR NETE PENTRU DESEURILE DE AMBALAJE GESTIONATE PRIN SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL UAT MIRCEA-VODĂ SI A INCHEIERII QACESTUIA CU S.C. GREENPOINT MANAGEMENT SA IN CALITATE DE ORGANIZATIE CARE IMPLEMENTEAZĂ RĂSPUNDEREA EXTINSĂ A PRODUCĂTORILOR;
- H.C.L. NR. 80 DIN 22.OCTOMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE , PRECUM SI ORGANIGRAMA S.V.S.U. MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA;
- H.C.L. NR. 81 DIN 22.OCTOMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA RESTITURII SAU COMPENSAREA SUMELOR PLĂTITE IN AVANS DE CĂTRE AGENȚII ECONOMICI CĂTRE PRIMĂRIE CA URMARE A INCHEIERII CONTRACETLOR DE SALUBRIZARE CU OPERATOR AUTORIZAT;
-H.C.L. NR. 82 DIN 22.OCTOMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA COMPLETĂRII H.C.L. NR. 6 DIN 31.01.2019 PRIIND STABILIREA UNOR NORMATIVE PROPRII DE CHELTUIELI PENYRU UAT MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA PENTRU ANUL 2019;
- PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORGINARE A C.L. DIN DATA DE 22.OCTOMBRIE.2019

SEDINTA EXTRAORDINARA CONVOCATA DE INDATA DIN ZIUA DE 05.NOIEMBRIE.2019
- H.C.L. NR. 83 DIN 05.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL DIN LUNA NOIEMBRIE.2019,
- H.C.L. NR . 84 DIN 05.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFIC[RII SI COMPLET[RII H.C.L. NR. 63 DIN 18.IULIE.2019 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNC'II A APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI MIRCEA-VOD[, JUDETUL BRAILA
- H.C.L. NR. 85 DIN 05.NOIEMBRIE,2019 PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MIRCEA-VODA, JUDETUL BRAILA PENTRU SEMNAREA TUTUROR DOCUMENTELOR AFERENTE IMPLEMENTARII PROIECTULUI `ECONOMIA SOCIALA = MISIUNE SOCIALA` MySMIS - 128587
-PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE CONVOCATE DE INDATA DIN 05.NOIEMBRIE.2019

SEDINTA EXTRAORDINARA DIN ZIUA DE 18.NOIEMBRIE.2019
- H.C.L. NR. 86 DIN 18.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND STABILIREA SALARIULUI DE BAZ[ CA URMARE A PROMOV[RII IN GRAD PROFESIONAL
- H.C.L. NR. 87 DIN 18.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA SALARIILOR PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL PROIECTULUI `VARSA VULNERABILITATI` COD MySMIS2014 ; 126317
- H.C.L. NR. 88 DIN 18.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA DEZMEMBRARII UNUI TEREN DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MIRCEA-VODA, JUDETUL BRAILA
- H.C.L. NR. 89 DIN 18.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII ANEXEI LA H.C.L. 18 DIN 27.01.2019 PRIVIND INVENTARUL ACTUALIZAT AL BUNURILOR CE APARTIN DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI MIRCEA-VODA, JUDETUL BRAILA
- PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI EXTRAORDINARE DIN 18 .NOIEMBRIE.2019


SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 28.NOIEMBRIE.2019
- H.C.L. NR. 90 DIN 28.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA, PE ANUL 2019;
- H.C.L 91 DIN 28.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR PENTRU ANUL 2020:
- H.C.L. NR. 92 din 28.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND INSTITUIREA UNOR FACILITATI FISCALE SI APROBAREA PROCEDURII DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERETE OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE RESTANTE LA DATA DE 31.12.2018 INCLUSIV, DATORATE BUGETULUI LOCAL DE CATRE CONTRIBUABILII DE PE RAZA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI MIRCEA-VODA, JUDETUL BRAILA
- H.C.L. NR. 93 DIN 28.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT AFERENT IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI CU TITUL ”ECONOMIA SOCIALĂ = MISIUNE SOCIALĂ„ MySMIS - 128587;
- H.C.L. NR. 94 DIN 28.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA NORMEI DE DOTARE A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA;
- H.C.L. NR. 95 DIN 28.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII DENUMIRII STRUCTURII ȘCOLARE DIN SCOALA GIMNAZIALĂ DEDULEȘTI IN SCOALA PRIMARĂ DEDULEȘTI;
- H.C.L. NR. 96 DIN 28.NOIEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI RETELEI SCOLARE A UNITĂȚILOR DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN RAZA COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021:
- PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 28.NOIEMBRIE.2019

SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 24.DECEMBRIE.2019
- H.C.L. NR. 97 DIN 24.DECEMBRIE.2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI LOCAL PE LUNA DECEMBRIE.2019
- H.C.L. NR. 98 DIN 24.DECEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA DISPOZITIEI NR.313 DIN 17.12.2019 A PRIMARULUI COMUNEI MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA, - PENTRU APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI COMUNEU MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA PE ANUL 2020,
- H.C.L. NR. 99 DIN 24.DECEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE ACHIZIȚII PUBLICE SI A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII PBLICE PE ANUL 2020;
- H.C.L. NR. 100 DIN 24.DECEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ NUMITULUI BÂCÂIN DUMITRU
- H.C.L. NR. 101 DIN 24.DECEMBRIE.2019 PRIVIND REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MIRCES-VODĂ, JUDETUL BRĂILA;
- H.C.L. NR. 102 DIN 24.DECEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA SPORURILOR LA SALARIILE DE BAZA PENTRU PERSONALUL DIN ECHIPA DE PROIECT „ECONOMIE SOCIALĂ = MISIUNE SOCIALĂ” COD MySMIS2014+:128587”
- H.C.L. NR. 103 DIN 24.DECEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII SI COMPLETĂRII H.C.L. NR. 3 DIN 31.01.2019 PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI DE ACHIZIȚII PUBLICE SI A PROGRAMULUI DE ACHIZIȚII PUBLICE PE ANUL 2019,
- H.C.L. NR. 104 DIN 24.DECEMBRIE.2019 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE MĂSURI A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITATII DE URGENȚĂ MIRCEA-VODĂ, JUDETUL BRĂILA PENTRU ASIGURAREA DESFĂȘURĂRII IN CONDIȚII DE NORMALITATE A ACTIVITĂȚILOR DIN SEZONUL RECE 2019-2020
- PROCESUL VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE DIN DATA DE 24.DECEMBRIE.2019

HCL pentru anul 2018
HCL pentru anul 2017
HCL pentru anul 2016
HCL pentru anul 2015
HCL pentru anul 2014
HCL pentru anul 2013
HCL pentru anul 2012


.

Monitorul Oficial Local

Informatii contact

Comuna Mircea Voda, Jud Braila
Cod postal 817095
Tel: 0239-669583
Fax: 0239-669584
primaria.mirceavoda@yahoo.com

galerie foto

Conditii Meteo

Ournet.ro

TRANSPARENTA

SISOP

Stiri locale

Copyright © Primaria Mircea Voda

Design by ProiecteSoft.Net